Mødedato

Velfungerende markeder 31 - Udviklingen i den danske vandsektors økonomi

Resumé

De seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet viser, at der er sket effektiviseringer i sektoren, og at vandselskaberne samtidigt løser flere og flere opgaver inden for fx grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Samlet er priserne derfor steget. Tallene peger på, at aktiviteter i form af blandt andet miljøprojekter vil fortsætte med at stige i de kommende år, og at fortsatte effektiviseringskrav ikke hindrer dette.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant