Mødedato: 15-10-2019

Velfungerende markeder 30 – Prissignalering og prisgennemsigtighed

Resumé

I denne artikel beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de betænkeligheder, der kan være ved prissignalering i forhold til konkurrencelovens § 6. I artiklen gennemgås to eksempler på øget prisgennemsigtighed bl.a. via egentlig prissignalering, som har haft skadelige virkninger for forbrugerne. I begge tilfælde er der tale om, at virksomheder har fået øget kendskab til konkurrenters fremtidige priser. Endelig beskrives en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget af realkreditsektorens kommunikation om priser på realkreditlån gennem online medier.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant