Mødedato: 20-03-2019

Velfungerende markeder 26 – 2019 Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

Resumé

I artiklen fremlægges nye data, som belyser små kontrakter virksomheders andel af de offentlige opgaver,
som sendes i EU-udbud. Analysen viser bl.a., at den andel af de offentlige udbud (såkaldte EU-udbud), der vindes af små virksomheder med under 50 ansatte, er steget med ca. 30 pct. fra 2015 til 2017.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse