Mødedato: 20-12-2018

Velfungerende markeder 24 – 2018 – Konkurrencen om danske EU-udbud

Resumé

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse