Mødedato: 19-04-2017

Velfungerende Markeder 2/2017 – Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren

Resumé

Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet, som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence i praksissektoren. Med reformen har udbydere af sundhedsydelser fået ret til frit at etablere sig, og ejerrestriktioner er fjernet, så alle nu kan eje et sundhedscenter. KFST har gennemført en analyse af de svenske erfaringer mhp. at indikere mulige reformer i den danske sundhedssektor.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Sundhed

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant