Mødedato: 26-10-2017

Velfungerende Markeder 10/2017 – Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Resumé

Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver. I 2016 var den laveste grad af konkurrenceudsættelse i en kommune på 17,6 pct. Den højeste var knap tre gange større. En stor del af forklaringen på de markante forskelle i kommunernes konkurrenceudsættelse skal findes i de valg, der træffes lokalt i den enkelte kommune. Her kommer den tiende artikel i artikelserien “Velfungerende markeder”. Det er især egne beslutninger frem for geografi, kommunestørrelse eller andre udefrakommende forhold, der har betydning for konkurrenceudsættelsen i kommunen. I artiklen fokuseres på, hvordan kommunerne konkret arbejder med konkurrenceudsættelse. Artiklen bygger på interview med en række kommuner og en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af indkøbs- og udbudsafdelingerne i kommunerne. Det samlede billede er, at der for mange kommuner fortsat er et væsentligt potentiale i at teste effektiviteten af deres opgaveløsning ved at konkurrenceudsætte opgaverne og søge inspiration i andre kommuner om, hvordan udbudsprocesser gennemføres og organiseres effektivt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant