Mødedato: 24-11-1999

VEKOs vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 9 udstedt en negativattest fsva. VEKO’s vedtægter. Baggrunden for VEKO’s ansøgning var, at vedtægterne indeholdte en bestemmelse om, at lovlig udmeldelse alene kunne ske med 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår – og derfor ikke umiddelbart kunne omfattes af gruppefritagelsen for kæde-samarbejder i detailhandelen. Konkurrencesty-relsen fandt ikke efter de foreliggende oplys-ninger, at VEKO’s vedtægter havde mærkbar betydning for en virksom konkurrence på det relevante marked. Der var derfor ikke tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af kon-kurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Samhandeler

Ikke angivet