Mødedato: 31-08-2005

Vejledning til frivillige kæder

Resumé

Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen ophævet. Ophævelsen skete som konsekvens af styrelsens analyse af de frivillige kæders konkurrenceforhold, der mundede ud i en anbefaling om at ophæve kædegruppefritagelsen (der henvises til mødet den 25. maj 2005, hvor rådet tilsluttede sig ophævelsen). Både kæderne og deres organisationer var enige i undersøgelsens hovedkonklusioner og støttede derfor en ophævelse af gruppefritagelsen. Det betød, at kædernes aftaler nu skulle vurderes efter konkurrencelovens almindelige regler. I den forbindelse forudsatte kæderne og deres organisationer dog, at der til erstatning af gruppefritagelsen blev udarbejdet en vejledning. “Vejledning til frivillige kæder” blev således udarbejdet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant