Mødedato

Vejledning til frivillige kæder

Resumé

Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen ophævet. Ophævelsen skete som konsekvens af styrelsens analyse af de frivillige kæders konkurrenceforhold, der mundede ud i en anbefaling om at ophæve kædegruppefritagelsen (der henvises til mødet den 25. maj 2005, hvor rådet tilsluttede sig ophævelsen). Både kæderne og deres organisationer var enige i undersøgelsens hovedkonklusioner og støttede derfor en ophævelse af gruppefritagelsen. Det betød, at kædernes aftaler nu skulle vurderes efter konkurrencelovens almindelige regler. I den forbindelse forudsatte kæderne og deres organisationer dog, at der til erstatning af gruppefritagelsen blev udarbejdet en vejledning. "Vejledning til frivillige kæder" blev således udarbejdet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Type
Horisontal
Skadesteori
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant