Mødedato: 01-01-2018

Vejledning om straflempelse (2018)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejledning om straflempelse for karteller. Vejledning gennemgår bl.a., hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel.

Myndigheder

Styrelsen

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant