Mødedato: 25-03-1998

Vejledning om konkurrenceloven og den offentlige sektor

Resumé

I forbindelse med ikraftrædelsen af konkurrenceloven udarbejdet konkurrencestyrelsen en vejledning om konkurrenceloven og den offentlige sektor.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant