Mødedato: 15-09-2020

Vejledning om fusionskontrol VI

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret sin vejledning om fusionskontrol. Vejledningen informerer virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Vejledning

Skadesteorier

Ingen