Mødedato: 01-01-2017

Vejledning om fusionskontrol III

Resumé

Formålet med vejledningen er at informere virksomheder og rådgivere om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er en opdatering af vejledningen om fusionskontrol af 3. september 2013. I 2015 trådte en række ændringer af fusionsreglerne i kraft. Det omfatter bl.a. en ændring af fristerne for styrelsens vurdering af fusioner samt indførelse af særlige anmeldelsesregler for telefusioner. Reglerne om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4 og af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner samt bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Vejledningen var i 2018 under revision.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant