Mødedato

Vejledning om fusionskontrol III

Resumé

Formålet med vejledningen er at informere virksomheder og rådgivere om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er en opdatering af vejledningen om fusionskontrol af 3. september 2013. I 2015 trådte en række ændringer af fusionsreglerne i kraft. Det omfatter bl.a. en ændring af fristerne for styrelsens vurdering af fusioner samt indførelse af særlige anmeldelsesregler for telefusioner. Reglerne om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4 og af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner samt bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Vejledningen var i 2018 under revision.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ej relevant
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej relevant
Branche
Ej relevant
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej relevant
Geografisk marked
Ej relevant