Mødedato

Vejledning om fusionskontrol I

Resumé

Vejledningen rummer en gennemgang af reglerne for fusionskontrol, herunder hvordan gebyrerne for anmeldelse beregnes samt hvilket fusioner, der kan anmeldes forenklet. Vejledningen er fra februar og blev senere suppleret af vejledninger fra oktober 2014 samt 2017 og 2018.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ej relevant
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej relevant
Branche
Ej relevant
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej relevant
Geografisk marked
Ej relevant