Mødedato

Vejledning om fusionskontrol I

Resumé

Vejledningen rummer en gennemgang af reglerne for fusionskontrol, herunder hvordan gebyrerne for anmeldelse beregnes, samt hvilket fusioner, der kan anmeldes forenklet. Vejledningen er fra februar og blev senere suppleret af vejledninger fra oktober 2014 samt 2017 og 2018.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Branche
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant