Mødedato: 27-05-1998

Vejledning om forbud mod misbrug af dominerende stilling

Resumé

I forbindelse med ikraftrædelse af Konkurrenceloven lavede KFST en række vejlendinger, herunder en om konkurrencelovens § 11 og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling heri. I vejledningen beskriver styrelsen, hvordan den anskuer en række forhold.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Samhandeler

Ikke angivet