Mødedato

Vejledning i konsortiedannelse - SMV

Resumé

Parallelt med KFST generelle konsortievejledning blev der udendt en vejledning rettet specifikt mod SMV deltagelse i udbud samt en vejlending til ordregiver. Begge var rettet mod at yde vejledning om et kompliceret emne.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant