Mødedato

Vejledning i konsortiedannelse - SMV

Resumé

Parallelt med KFST generelle konsortievejledning blev der udendt en vejledning rettet specifikt mod SMV deltagelse i udbud samt en vejlending til ordregiver. Begge var rettet mod at yde vejledning om et kompliceret emne.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ej relevant
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej relevant
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej relevant
Geografisk marked
Ej relevant