Mødedato: 05-03-2015

Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Resumé

Nyhussektionens, under Dansk Byggeri, havde anmodet om KFST umiddelbare vurdering af Nyhussektionens udsendelse af salgsstatistik til sektionens medlemmer hvert kvartal. En udsendelse, som har pågået siden 2003. Nyhussektionens formål er at højne kvaliteten og begrænse mængden af fejl i nybyggeri. Efter det oplyste sker dette gennem oplysninger til medlemmerne om bl.a. nye materialer og lovgivning samt faglig erfaringsudveksling. Der er i 2015 i alt 12 medlemmer i Nyhussektionen, som er fordelt geografisk i Jylland og på Sjælland. Nyhussektionens medlemmer har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse i Danmark på ca. 20 pct. Det udsendte salgsstatistikken vedrørte hvor mange huse, Nyhussektionens medlemmer havde solgt i det foregående kvartal. Formålet hermed var primært at hjælpe medlemmerne til at få indsigt i markedets udvikling og derved kvalificere deres løbende beslutninger om at tilpasse produktionskapacitet og markedsføringsindsats. Det var i forbindelser hmed KFST umiddelbare vurdering af udsendelse ikke gav anledning til konkurrenceretligebetænkeligheder. Styrelsen havde i sin vurdering forudsat, at Indsamling og håndtering af konkurrencefølsomme oplysninger blev foretages af en medarbejder i Dansk Byggeris analyseafdeling og udsendes af en konsulent i Nyhussektionen, og at ingen af disse medarbejdere er repræsentant for medlemmerne eller i øvrigt tilknyttet medlemsvirksomhederne. Derudover lagde KFST vægt på at medlemmerne alene ville have adgang til de bearbejdede oplysninger i form af salgsstatistikken, at medlemmer efter det oplyste har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse på ca. 20 pct., at salgsstatistiken som oplyst alene udsendes i aggregeret form. Det sidste udelukkede at man kunne udentificere de enkelte virksomheder, der havde indrapporteret, eller disses virksomhedsspecifikke eller produktionsspecifikke oplysninger.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant