Mødedato: 17-08-2015

Vejledende udtalelse om Danske Isoleringsfirmaers Brancheforenings Fællesbetingelser for Isoleringsarbejder

Resumé

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforenings (DIB) ønskede en vejledende udtale fra KFST om et udkast til fællesbetingelse for isoleringsarbejde. DIB oplyste i forbindelse hermed at fællesbetingelserne er frivillige at anvende for medlemmerne, at de kun finder anvendelse efter konkret aftale, har til formål at undgå tvister i forbindelse med byggeprojekter, og vil være tilgængelige for enhver på DIB’s hjemmeside. Fællesbetingelserne rummede 10 punkter, herunder at AB92 fandt anvendelse, med visse fravigelser. KFST bemærkede i forlængelse heraf generelt at Fællesbetingelser, som er at sidestille med standardvilkår, kan påvirke en brancheforenings kommercielle vilkår vedrørende køb, salg, levering mv. af et produkt eller en ydelse, og være være i strid med konkurrencelovens § 6. Om dette så også er tilfældet beror på en konkret vurdering, men såfremt standardvilkåret vedrører et væsentligt konkurrenceparameter, vil dette som udgangspunkt være tilfældet. Dette gælder særligt standardvilkår, der direkte påvirker de priser, som kunderne skal betale for varen/tjenesteydelsen, dvs. vejledende priser og rabatter. Det var derfor KFST vurdering at de foreslåede fællesbetingelserne specifikt var uproblematiske. Navnlig kunne der henvises til at anvendelse var frivillig samt at fællesbetingelserne var frit tilgængelige og i høj grad alene præciserede forpligtelser i henhold til AB92 og sædvane i branchen. Derudover påpegede KFST at en indexregulering, der vedrørte betalingen, ikke udgjorde et konkurrenceparameter som var væsentlig på det pågældende marked. Den vejledende udtalelse viser at brancheforeninger legal kan udarbejde generelle standardvilkår forudsat (i) anvendelse er frivillig, (ii) de tjener et rimeligt formål samt (iii) ikke vedrører væsentlige konkurrenceparametre. Hvad der ligger i det sidste er en konkret vurdering, men vil normalt være alt vedrørende pris og markedsopdeling, samt parametre, der indirekte vedrører dette. Inspiration kan hentes i kataloget over “formåls-overtrædelser” således, at forbud kun rammer vilkår udenfor dette såfremt en konkret analyse indiker konkurrenceskade.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ikke angivet