Mødedato: 25-11-1998

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Resumé

Konkurrecerådet meddelte et afslag på Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustris ansøgning om fritagelse for KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, af sine vedtagelser vedrørende henholdsvis brug af miljøargumenter ved markedsføring af malevarer og trykfarver og garantiaftale mod rustdannelse. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at vedtagelsen om brug af miljøargumenter ved markedsføring af malevarer og trykfarver pålagde virksomhederne begrænsninger der gik udover hvad der var nødvendigt for at styrke effektiviteten uden at sikre forbrugerne en rimelig andel herved. I hendhold til garantiaftalen mod rustdannelse lagde rådet vægt på, at medlemmerne blev fastlås i deres konkurrenceparameter til ugunst for forbrugerne. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 7/12-99.