Mødedato: 27-10-1999

Vedtagelse om opkrævning af ensartet ansvarsrisikogebyr på 10,00 kr. for pakkerejser

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Guild of Euro-pean Business Travel Agents (GEBTA) en negativattest efter konkurrencelovens § 9, idet styrelsen ikke havde fundet problematiske vilkår i aftalen. Konkurrencestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at vedtagelsen om ensartet opkrævning af ansvars-risikogebyr ikke indebar en sådan markedspåvirkning, at der forelå konkurrencebegrænsning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. §6, stk. 3

Samhandeler

Ikke angivet