Mødedato: 29-08-2001

Vedtægterne i PBS Holding A/S

Resumé

Sagen vedrørte PBS Holding A/S’ vedtægter. Hertil havde PBS Holding anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens §9, subsidiært §8, stk. 1. Vedtægterne fastlagde reglener for aktiebesiddelse, aktieomsættelighed og for aktionærernes indflydelse i selskabet. Således var det alene pengeinstitutter, der kunne eje aktier i PBS Holding A/S. Styrelsen vurderede, at vedtægterne ikke indeholdte bestemmelser, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kunne således meddeles en erklæring i medfør af konkurrencelovens §9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet