Mødedato: 21-06-2000

Vedtægterne for 26 bestillingskontorer

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt på baggrund af en klage, at vilkår om bindende mindstesalgspriser for taxikørelsel overfor tilsluttede vognmænd i Sønderjyllands Amt af Sønderborg Taxa, var omfattet af forbudet KL § 6, stk. 1. Sønderborg Taxa fremførte, at mindsteprisen var som følge af offentlig regulering og der ikke omfattet, jf. KL § 2, stk. 2. Færdselsstyrelsen meddelte Konkurrestyrelsen, at det ikke var tilfældet. Styrelsen udstedte efterfølgende påbud om ophævelse af vilkår om mindstepriserne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet