Mødedato: 24-11-1999

Vedtægter for brancheforeninger indenfor forbrugerelektronikområdet

Resumé

Ved afgørelsen af en række bracheforeningers vedtægter indenfor forbrugerelektronikområdet meddelte Konkurencestyrelsen, at vise bestemmelser i Audio/video-Leverandørforeningens samtidigt anmeldte relger og konkvention for medlemmernes forpligtelser indenfor bestemte områder ikke kunne gives en fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk 1. Det omhandlede bestemmelserne om foreningens regler vedrørende reklametilskud til forhandleres udgivelse af kataloger samt tilskyd til annocering og udstillingsarrangementer og foreningens regler om opkrævning af minimumsgebyrer for levering. Styrelsen fandt endvidere at reglerne i Audio/video-Leverandørforeningens og Leverandørforeningen for Netværkssystemer, der forbød medlemmer at afholde udstillinger nv. samtidig med og i perioden før og efter udstillinger afholdt af foreningen, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, men kunne dog gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. De problematiske forhold blev meddelt parterne. De resterende foreningers vedtægter blev meddelt en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke angivet