Mødedato: 24-04-2002

Vedrørende etableringen af Dansk Distributionscenter A/S

Resumé

Sagen vedrører Forbruger-Kontakt A/S og Berlingske Lokalaviser A/S’ etablering af et nyt fælles selskab, Dansk Distributionscenter A/S (DDC), der skal have til formål at drive distributionsvirksomhed i form af husstandsomdeling af reklametryksager, gratisaviser mv. Styrelsen fandt, at DDC var et joint venture, der på et varigt grundlag kunne varetage en selvstændig virksomheds funktioner, og som var underlagt parternes fælles kontrol. Der var derfor tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Styrelsen fandt ikke, at etableringen af DDC skabte eller styrkede en dominerende stilling på det relevante marked, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Styrelsen godkendte på den baggrund fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Styrelsen fandt endvidere ikke, at joint venturet havde til formål eller følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 3 og 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 12 c, stk. 3 og 4, 6, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Distribution af trykvare

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Omdeling af reklamer, aviser, telefonbøger, vejvisere, tryksager og vareprøver