Mødedato: 25-04-2001

Vedrørende aftale om priser på kanalomstilling

Resumé

Konkurrencestyrelsen blev gjort opmærksom på en annonce i et lokalt dagblad, hvori det fremgik at 9 lokale radio- og tv-forhandlere i Esbjerg området tog samme pris for kanalomstilling. Aftalen var indgået telefonisk, og parterne oplyste, at den aftalte pris var efterlevet. Styrelsen fandt at dette var en priskoordinering, og derfor i strid med KL § 6, stk. 1. Det blev vurderet at aftalen ikke faldt under undtagelsen i bagatelreglen i KL § 7. Styrelsen udsendte påbud til de 9 forhandleren om at ophøre med at tage en fælles fast pris for kanalomstilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4 og §16, stk. 1

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Radio/TV

Samhandeler

Ikke angivet