Mødedato: 10-10-2022

UIM Holding ApS, LTH Invest ApS og MNGT4 CLP ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Go’on Gruppen A/S og Digital Flying Tiger Copenhagen A/S

Resumé

Transkationen omfattede at UIM Holding ApS, LTH Invest ApS og MNGT4 CLP ApS’ erhvervede fælleskontrol med Go’on Gruppen A/S og Zebra A/S samt dets helejede datterselskab Digital Flying Tiger Copenhagen A/S. Investorerne er private holdingselskaber, som foretager individuelle, private investeringer. Selskabernes primære formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, og har derfor ikke nogen egentlig drift eller produktion. Investorerne ejer forud for transaktionen kapitalandele i både Go-on og Flying Tiger. Go’on har til formål at drive handel med brændstoffer, fyringsolie samt anden dertil knyttet virksomhed. Go’on er et lokalt orienteret, dansk olieselskab, som dækker hele Danmark. Go’on sælger benzin og diesel til et netværk af uafhængige og selvstændige tankstationsejere samt et antal forpagtere af stationer, som selskabet selv ejer. Zebra A/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i Flying Tiger. Flying Tiger er en dansk butikskæde, som er aktiv inden for detailhandel, herunder online. Flying Tiger sælger lavpris varer, herunder bl.a. hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj mv. og har mere end 900 butikker i Europa, Asien, Afrika og Mellemøsten. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant