Mødedato: 29-01-2003

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 – II

Resumé

På mødet den 18. december 2002 traf rådet afgørelse i sagen vedrørende “Udvælgelse af udstillere på “Byggeri 2002”. Rådet fandt, at det var en skadelig konkurrencebegrænsning, at Træhandlerunionen (TUN) gjorde leverandørers deltagelse som udstiller i de af foreningen arrangerede byggefagmesser afhængig af i hvilket omfang leverandørerne handlede direkte med entreprenører og håndværkere. Konkurrencerådet påbød derfor TUN at ophøre hermed og i forbindelse med fremtidige messer klart gøre opmærksom på, at deltagelse ikke var betinget af, at leverandører kun i begrænset omfang solgte direkte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Træhandel