Mødedato

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 - II

Resumé

På mødet den 18. december 2002 traf rådet afgørelse i sagen vedrørende "Udvælgelse af udstillere på "Byggeri 2002". Rådet fandt, at det var en skadelig konkurrencebegrænsning, at Træhandlerunionen (TUN) gjorde leverandørers deltagelse som udstiller i de af foreningen arrangerede byggefagmesser afhængig af i hvilket omfang leverandørerne handlede direkte med entreprenører og håndværkere. Konkurrencerådet påbød derfor TUN at ophøre hermed og i forbindelse med fremtidige messer klart gøre opmærksom på, at deltagelse ikke var betinget af, at leverandører kun i begrænset omfang solgte direkte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Opfølgning
Nej
Litra
§6
Type
Vertikal
Branche
Træhandel