Mødedato: 19-12-2001

Udsendelse af spørgeskema til leverandører ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Styrelsen havde i sagen meddelt Byggevareleverandørforeningen, at den ikke havde fundet Brødrene Bendtzen/Aalborg Tømmerhandels udsendelse af et spørgeskema til potentielle leverandører i strid med konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Styrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at således køber som sælger befandt sig i en situation, hvor de overvejede samhandel og betingelserne herfor for det kommende år (2002). Der var ikke nogle spørgsmål, som styrelsen bedømte som værende et forsøg på eller opfordring til konkurrencelovstridig adfærd. Endelig stod det leverandøren frit for, om denne ønskede at svare på spørgsmålene.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Tømmerhandel

Samhandeler

Ikke angivet