Mødedato: 24-03-1999

Udregningsvederlag for licitationsbud

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at licitationsbestemmelserne i de to organisationer Fælleslicitationskontoret Samarbejdende Mesterforeninger (FLK) og Varmebranchens Licitationsforeninger (Jermer) var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Styrelsen fandt ikke, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for FLKs licitationsbestemmelser, idet styrelsen ikke fandt, at ordningen bidrog til at fremme effektiviteten i tilbudsgivning. Styrelsen fandt heller ikke, at der kunne gives en individuel fritagelse for Jermers licitationsbestemmelser, idet de indeholdte en regel om beskyttelse af tilbud i 9 måender, hvilket greb direkte ind i den enkelte virksomheds mulighed for at disponere frit. Bestemmelsen var derfor ikke nødvendighed for at overholdelse af licitationsloven. Konkurrencestyrelsen meddelte FLK og Jermer påbud om at ophæve de anmeldte bestemmelser. Stadfæstet af ankenævnet 20/1-99, der også afviste at indrømme opsættende virkning.