Mødedato: 26-05-2004

Udgivelse af billigere bogklubbøger ved samtidig opretholdelse af faste priser på andre udgaver

Resumé

På baggrund af offentlig beklagelse om emnet valgte Konkurrencestyrelsen at vurdere, hvorvidt forlagenes dispensation fra konkurrencelovens bestemmelser om forbud mod bindende videresalgspriser kunne opretholdes, når forlagene samtidig solgte bøgerne billigere til forbrugerne igennem bogklubber. Konkurrencestyrelsen fandt, at Gyldendals Boghandel, Nordisk Forhold A/S (Gyldendal) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet, jf. konkurrencelovens § 11, ved at have indført en bindende videresalgspris i sine forhandleraftaler, og samtidig selv forestå salg til forbrugeren til en lavere pris. Konkurrencestyrelsen fandt, at selvom aftalen var fritaget konkurrencelovens § 6, fandt § 11 stadig anvendelse. Gyldendal blev ved påbud pålagt at lade den bindende videresalgspris frafalde, senest når forlaget påbegyndte salget igennem sin bogklub. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 31/1-2005.