Mødedato: 24-03-1999

Udbudsform ved kollektiv læplantningsprojekter

Resumé

På baggrund af en klage over den gældende praksis for udbud af plantning af læhegn som led i støttede læplantningsprojekter, gjorde Konkurrencestyrelsen Strukturdirektoratet opmærksom på, at ud fra konkurrencelovens mål om at fremme en effektiv ressourceanvendelse må der lægges vægt på at skabe konkurrence om opgavernes udførelse. Direktoratet tog dette til efterretning og meddelte styrelsen, at det blev overvejet at udvide vejledningen således, at der blev givet en beskrivelse af de forskellige udbudsformer, som kunne anvendes.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Læplantning

Samhandeler

Ikke angivet