Mødedato

TV 2 erstatningssag - Discorvery

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2055 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Sagen med Discovery blev forligt i 2021. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i erstatning – samlet over en mia. kr. Men blev forligt mod betaling af DKK 127,5 mio, men hver part bærer egne sagsomkostninger.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Afgørelse