Mødedato: 19-06-2002

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Resumé

Sagen vedrørte Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje. Baggrunden for overdragelsen er Zürich-koncernens beslutning om at koncentrere sig på færre geografiske områder. Zürich-koncernen er en af verdens største forsikrings- og finansgrupper med en koncernomsætning i 2001 på 444 mia. kr. Zürich Financial Service er koncern-moderselskab, mens koncernens forsikringsaktiviteter er indeholdt i Zürich Versicherungsgesellschaft. Zürich Danmark er en filial herunder. Zürich Danmark driver alene virksomhed inden for skadesforsikring, herunder området for erhvervsudygtighedsforsikring, hvilket dog har været under afvikling siden 1994. Tryg Forsikring er en del af Nordea-koncernen, som driver virksomhed inden for banksektoren, tilknyttede finansielle serviceydelser og livs- og skadesforsikring. Koncernen havde i 2001 en samlet omsætning på verdensplan på 106 mia. kr., hvoraf langt det meste blev omsat inden for EU. Koncernens moderselskab er Nordea AB. Samlet er det vurderingen, at parterne ved fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsikringsmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Arbejdsskade, sø- luft og transportforsikring, erhvervs- og privatforsikring