Mødedato: 05-11-2018

Tryg Forsikring A/S’ erhvervelse af enekontrol over Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Tryg Forsikring A/S’ køb af Forsikrings-Aktieselskabet Alka, efter Tryg har afgivet tilsagn. Tilsagnene betyder blandt andet, at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves, og at Tryg skal fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer. Konkurrencerådet har betænkeligheder ved fusionen, fordi omfattende markedsundersøgelser har vist, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen om private skadesforsikringer betydeligt. Rådet vurderer, at Alka – med sin aggressive prisstrategi og sine innovave tiltag – har spillet en betydelig rolle for konkurrencen på markedet, og at det ville føre til et lavere konkurrencepres og risiko for højere priser, når Alka blev en del af Tryg. Konkurrencerådet vurderer, at Trygs tilsagn imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, og rådet har derfor godkendt fusionen med tilsagn. Tilsagnene vedrører henholdsvis ophævelse af eksklusivitet i visse kundeaftaler, ophævelse af gebyrer ved opsigelse og økonomisk støtte til Forsikringsguiden. Under sagen havde Tryg Forsikring A/S anmodet om aktindsigt, samt da dette ikke blev indrømmet fuldt ud, påklaget dette til ankenævnet. Ankenævnet afviste klagen ved kendelse af 27. juni 2019.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke relevant