Mødedato: 11-01-2018

Troels Jørgensen A/S – Bødeforlæg

Resumé

Troels Jørgensen A/S har koordineret priser med en konkurrent. Tilbudskoordineringen skete, da selskabet i sommeren 2013 bød på at løse Lollands Forsynings opgave med renovering af Holebys rensningsanlæg. Den konkurrerende virksomhed er gået konkurs, og er derfor ikke straffet for kartelaftalen. Troels Jørgensen A/S har vedtaget en bøde på 3,2 mio. kroner for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Derudover har en ledende person fra hver af de to entreprenørvirksomheder fået personlige bøder på 100.000 kroner. Bødens størrelse afspejler blandt andet sagens særlige omstændigheder, herunder at den skade, som tilbudskoordineringen potentielt kunne have medført, blev søgt afværget, ligesom parterne har samarbejdet med myndighedern

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Erstatning?