Mødedato: 29-11-2018

Triton Smaller Mid-Cap Funds erhvervelse af Dantaxi Gruppen

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Triton Smaller Mid-Cap Fund (Triton) og Dantaxi Gruppen, der består af Dantaxi 4×48 A/S, Kørselskontoret Dantaxi A/S og Cabital Finans A/S. Med fusionen erhverver Triton Smaller Mid-Cap Fund via datterselskabet Greenfleet A/S enekontrol over Dantaxi Gruppen ved at erhverve alle væsentlige forpligtelser og aktiver vedrørende Dantaxi Gruppen. Der er tale om en kombineret aktiv- og aktieoverdragelse. I forbindelse med overdragelsen erhverver Triton Smaller Mid-Cap Fund desuden 40 % af aktierne i Taxipoolen Svedan A/S. Dantaxi Gruppen er Danmarks største leverandør af taxiservices målt ud fra antallet af tilknyttede vogne. Greenfleet A/S er ejet og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund, en kapitalfond som er kontrolleret af Triton Partners, et nordeuropæisk investeringsselskab, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant