Mødedato: 30-06-2016

Tre analyser med fakta om konkurrencen i byggeriet

Resumé

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har fået udarbejdet tre analyser med fokus på områder, der kan have betydning for konkurrencen i bygge‐ og anlægssektoren. De tre analyser er: a) Priskuranter i bygge‐ og anlægssektoren ‐ udarbejdet af Incenĕve ‐ viser, at priskuranter (mindsteløn for akkordarbejder) kan hæmme anvendelsen af nye arbejdsmetoder og materialer, og svække konkurrencen på pris. Det kan svække produktiviteten i sektoren. b) Frivillige mærkningsordninger i dansk byggeri ‐ udarbejdet af Cowi – viser, at frivillige mærkningsordninger kan fordyre byggeriet og begrænse konkurrencen. En frivillig mærkningsordning er et mærke, som producenten har skabt og brugt i den pågældende branche uden indblanding fra det offentlige. c) Poteniale for direkte samhandel i byggesektoren – udarbejdet af Cowi ‐viser, at det er billigere at handle direkte med producenter og leverandører af byggematerialer, men også at der kan være andre fordele ved at handle gennem en grossist.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant