Mødedato: 19-06-2002

Totalkredit A/S’ samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Resumé

Totalkredit A/S anmeldte en samarbejdsaftale, som selskabet havde indgået med 102 lokale og regionale pengeinstitutter. Samarbejdsaftalen omfattede en hovedsamarbejdsaftale med tilhørende garantiaftale. Totalkredit A/S’ anmodede samtidigt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens §9, subsidiært om fritagelse efter § 8, stk. 1. Den omhandlende samarbejdsaftalen indeholdte ikke bestemmelser om eksklusivitet for pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne var således ikke afskåret fra at formidle lån fra andre realkreditinstitutter, hvis dette var ønsket af låntager. Samarbejdsaftalen indeholdte ikke bestemmelser, der falder ind under konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kunne således meddeles en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet