Mødedato: 27-10-2023

Topdanmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Oona Group

Resumé

Transaktionen omfatter Topdanmark A/S’ (“Topdanmark”) erhvervelse af enekontrol over Daytona Midco Limited og Daytona Acquisitions Limited, inklusiv dets helejede datterselskaber, aktive indenfor en række sunhedsforsikringer og en række sundhedsbehandlinger. Topdanmark tilbyder forsikringsprodukter til private, erhverv og landbrug, herunder forsikring af brand og løsøre, motorkøretøjsforsikringer, ejendomme, syge- og ulykkesforsikringer, arbejdsskadeforsikringer, transportforsikringer og ansvarsforsikringer. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens $ 12e, stk. I, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

$ 12e, stk. I, jf. stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant