Mødedato: 11-06-2021

Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af BCHG Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Finance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer erhvervelse af 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Holding A/S. Derved opnår de fælleskontrol over selskabet. De resterende aktier erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark. BCHG Holding ejer og driver en række hoteller, med tilknyttede ejendomme, i København. Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger, (v) software til brug for print via mobile enheder, (vi) logistik- og transportydelser, (vii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (viii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren, samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren og spildevandsbehandling. Crean Capital III ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør. MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger (v) software til brug for print via mobile enheder, (vi) logistik- og transportydelser, (vii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (viii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen