Mødedato: 30-01-2002

Tillægsforsikringsaftalen

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i sagen truffet afgørelse om, at Forsikring & Pensions Tillægsforsikringsaftale ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, hvorfor der er meddelt parterne en ikke- indgrebserklæring i medfør § 9. Aftalen der blev truffet afgørelse i, gik ud på, at de forsikringsselskaber, der var medlem af F&P, og som tilbød bygningsbrandforsikringer ikke tegnede tillægsforsikring vedrørende bygningsdele mv. på et matrikelnummer, hvor der allerede i forvejen var tegnet en bygningsforsikring i et andet forsikringsselskab.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet