Mødedato: 24-10-2005

Tilkøbsydelser på hjemmehjælpsområdet

Resumé

Efter anmodning om vurdering af en forespørgelse fra Århus Kommune, fandt Konkurrencestyrelsen, at eftersom det fulgte direkte af offentlig regulering, at kommunerne ikke kan tilbyde tilkøbsydelser, fandt Konkurrenceloven ikke anvendelse, jf. lovens § 2, stk. 2, på

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant