Mødedato: 19-03-2019

Tibnor A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Tibnor A/S og Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning (herefter omtales de aktiviteter, der frasælges, ”Ståldistributionsforretningen” og sælger omtales ”Sanistål”). Tibnor Danmark er en del af Tibnor Group, som er aktiv som grossist inden for stål og andre metaller i Norden og Baltikum. Sanistål er gennem sin ståldistributionsforretning aktiv som grossist inden for stål, andre metaller og relaterede bearbejdningsservices. Ved fusionen erhverver Tibnor Danmark enekontrol over Ståldistributionsforretningen gennem en aktivoverdragelsesaftale. Transaktionen medfører bl.a., at Saniståls ståldistributionslager (42.000 m2 ) i Taulov og fire salgskontorer i Danmark ligesom et salgskontor i Letland sælges til Tibnor Danmark. I forbindelse med handlen vil også ca. 130 fuldtidsbeskæftigede blive overført til Tibnor Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Tibnor Danmarks erhvervelse af de aktiver, der udgør Sanistål A/S’ Ståldistributionsforretning, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant