Mødedato: 26-02-2020

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd

Resumé

Transkationen omfatter Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. SunPower Corporation er et børsnoteret selskab, hvori TSI har en ejerandel på 55,66 pct. (senest opgjort pr. 31. december 2018). Den ultimative ejer af TSI og SunPower er Total SA. Som led i en intern reorganisering opsplittes SunPower i to uafhængige og børsnoterede selskaber: SunPower og Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. SunPower er eneejer af Maxeon forud for fusionen. Den anmeldte fusion består i en samtidig erhvervelse af aktier i Maxeon fra det kinesiske selskab, TZS’ side, hvilket vil resultere i, at TZS og TSI opnår fælles kontrol over Maxeon. Maxeon vil efter fusionen operere som et selvstændigt fungerende joint venture i konkurrenceretlig forstand. Både TZS og TSI (gennem SunPower) er aktive inden for den fotovoltaiske sektor (produktion, udvikling og salg af solceller og solcellemoduler mv.), men ingen af parterne har aktiviteter inden for denne sektor i Danmark. På koncernniveau er Total aktiv i det meste af verden inden for områderne vedvarende energi og strømforsyning. I Danmark har Total primært aktiviteter inden for olieefterforskning og -produktion samt markedsføring og salg af olieprodukter, fx smøremiddel, asfalt, flybrændstof m.v. Maxeon er etableret i Singapore og vil udvikle, producere, sælge, importere og eksportere produkter og ydelser relateret til solceller og solcellemoduler. Maxeon har visse, begrænsede aktiviteter i Danmark. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen