Mødedato

Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo. TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktiv i Danmark, Sverige, Norge og Finland. TSN beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktiv i Dan-mark. KFST tog udgangspunkt i det overordnede marked for salg og udlejning af modulære bygninger, der omfattede både pavilloner og moduler, og lod det stå åbent om der skulle ses en samlet marked for salg og udlejning af pavilloner, et samlet marked for pavilloner og moduler eller om det skal segmenteres efter brugsform eller anskaffelsesform. Endvidere fandt styrelsen at markedet var nationalt. PÅ et samlet marked ville parternes markedsandele være 10-20 procent, og ved opdeling kunne de evt. 20-30 procent på pavilioner til udledning i Danmark. Endvidere ville ændringen i HHI ikke overstige EU-Kommissionens screeningstest jf. de horisontale retningslinjer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
§ 12 c, stk. 7
Type
Horisontal
Skadesteori
Ingen
Branche
Sal og udledning af pavilioner
Samhandel
Ej relevant
Metode
Udbuds, og efterspørgselsessubstitution
Produktmarked
salg og udlejning af pavilloner og moduler, men mulig opdeling
Geografisk marked
Nationalt