Mødedato: 03-11-2004

Telia klager over vilkår for udveksling af trafik på TDC’s centraler

Resumé

Efter klage fra Telia fandt Konkurrencestyrelsen, at TDC Mobil havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1 og stk. 3, nr. 4, ved at betinge udveksling af koblet samtrafik til TDC Mobils net med samtidigt køb af transmissionskapacitet fra TDC Totalløsning. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 10/2-2006 tog TDC A/S’ subsidiære påstand til følge og hjemviste sagen til fornyet behandling i Konkurrencerådet, idet det ikke tilkom ankenævnet at fastlægge IT- og Telestyrelsens kompetence.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 3, nr. 4

Skadesteorier

Koblingssalg

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

a) markedet for udveksling af koblet samtrafik til TDC Mobils net og b) markedet; for transmissionsforbindelser