Mødedato: 25-10-2006

Telenor og ARINC etablerer joint venture

Resumé

Sagen vedrørte Telenor og ARINCs etablering af et joint venture. Telenor er en norsk statsejet telekommunikationsvirksomhed, der i Danmark bl.a. er aktiv gennem de helejede datterselskaber Sonofon, Cybercity og Canal Digital. ARINC er en amerikansk virksomhed, der udbyder og driver kommunikationssystemer til luftfart, landtransport og beredskab. ARINC er ikke aktiv i Danmark. Det nye selskab skulle have til formål at udvikle, markedsføre og sælge kommunikationstjenester til brug for flypassagerer, herunder tjenester der gjorde det muligt for flypassagerer at anvende egne mobiltelefoner til telefoni, SMS, GPRS o.l. under flyvningen. Etableringen af joint venturet ville ikke kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt og ville navnlig ikke medvirke til at skabe eller styrke en dominerende stilling på nogen af de markeder, hvor virksomhederne eller joint venturet var aktive i Danmark. Konkurrencestyrelsen godkendte således fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Kommunikationstjenester

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Markedsføring og salg af kommunikationstjenester til brug for flypassagere under flyvningen