Mødedato: 13-06-2022

Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS’ stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter at Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS’ stifter et selvstændigt fungerende joint venture. Joint venturet vil være aktivt på markedet for driftsteknologisk sikkerhedssoftware. Telenor Norge er et norsk teleselskab, der er 100 pct. ejet af Telenor ASA. Selskabets tjenesteportefølje omfatter fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd og datakommunikationstjenester til privat- og erhvervskunder samt en bred vifte af engrosydelser. I Danmark er Telenor ASA aktiv inden for mobil-, fastnet- og bredbåndstjenester gennem Telenor A/S. Aker Capital er et investeringsselskab, der er 100 pct. ejet af Aker ASA. Aker har primært ejerinteresser inden for olie, gas, vedvarende energi, grøn teknologi, maritime aktiver, maritim bioteknologi og industriel software. I Danmark er Aker ASA aktiv inden for salg af kril-produkter til professionelle kunder i dambrugsindustrien gennem Aker BioMarine ASA. Cognite AS er et selskab, som er kontrolleret af Aker Capital. Cognite er aktiv inden for udvikling og opsætning af software til industrielt brug, herunder virksomhedsapplikationssoftware, særligt i forhold til dataindsamling, deling og bearbejdning. Cognite vil bidrage med software til joint venturet. Cognite er på nuværende tidspunkt ikke aktiv i Danmark. Cognite er aktiv i Europa, USA, Afrika og Asien. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant